MiSenso |

miSenso is een vrijgevestigde GGZ-praktijk voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. Wij zijn gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jongeren en volwassenen met sociaal emotionele problemen en leer-en gedragsstoornissen. Wij werken zowel in BGGZ als in SGGZ en Dyslexiezorg (EED); o.a. met speltherapie, cognitieve gedragstherapie, traumatherapie EMDR, oplossingsgerichte therapie, NMT en Symbooldrama