Lentiz Onderwijsgroep |

Over Lentiz
Lentiz onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en zes scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ruim 7500 leerlingen en studenten volgen onderwijs bij Lentiz.

Lentiz in de regio
Het onderwijs van Lentiz is divers. Iedere onderwijssoort heeft specifieke kenmerken van de eigen omgeving. De scholen voor vmbo en mbo in onder andere de groene sector zijn gevestigd in het Westland, Schiedam, Midden-Delfland, Barendrecht, Middelharnis en Bleiswijk. Vmbo (Zorg & Welzijn, Techniek en Economie), havo en vwo worden verzorgd in de regio Nieuwe Waterweg Noord.

Integrale gebiedsbenadering
De Lentiz Integrale gebiedsbenadering is altijd de basis van ons beleid en onze activiteiten. Alle Lentiz-scholen profileren zich op basis van de kansen en uitdagingen binnen hun eigen economische en sociaal-maatschappelijke context. We gaan steeds met verschillende partijen in de regio het gesprek aan om te duiden welke ontwikkelingen de grootste impact hebben op ons onderwijs.

Voorbereiden op de toekomst
Bij Lentiz worden de leerlingen en studenten voorbereid op de toekomst en gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. We vinden het belangrijk dat leerlingen en studenten niet alleen kennis krijgen aangeboden, maar ook een moreel kompas en vaardigheden om zich verder te ontwikkelen.